Zbytočne zabíjaš čas a dlžníka.
Napíš radšej do Exipa. Sú slušní a efektívni.
Exipo
Sme tím mladých, ambicióznych, vysokoškolsky vzdelaných ľudí pristupujúcich k problematike inkasných sporov s rešpektom a v rámci zákonných mantinelov s veľkou úspešnosťou.
+421 (908) 813 771
exipo@exipo.sk
facebook.com/exipo
oddelovac
Exipo s.r.o.
Lazaretská 23
Bratislava